𝗖𝗔đ—Ĩ𝗡𝗔𝗩𝗔𝗟 𝗞𝗡𝗔đ—Ŗđ—Ŗ’𝗡 𝗕𝗜’𝗝 𝗗𝗘 𝗞𝗔đ—Ĩ𝗞𝗘 𝟭đŸŦ, 𝟭𝟭 𝗲đ—ģ 𝟭𝟮 đ—ŗđ—˛đ—¯đ—ŋ𝘂𝗮đ—ŋđ—ļ 𝟮đŸŦ𝟮𝟰

🎉 đ—–đ—”đ—Ĩ𝗡𝗔𝗩𝗔𝗟 𝗞𝗡𝗔đ—Ŗđ—Ŗ’𝗡 𝗕𝗜’𝗝 𝗗𝗘 𝗞𝗔đ—Ĩ𝗞𝗘 𝟭đŸŦ, 𝟭𝟭 𝗲đ—ģ 𝟭𝟮 đ—ŗđ—˛đ—¯đ—ŋ𝘂𝗮đ—ŋđ—ļ 𝟮đŸŦ𝟮𝟰 đŸ°
3 dagen een olderwets feest, alleen nu naast de Oude Calixtuskerk in Groenlo, in een verwarmde feesttent! đŸĨŗ. De karke wordt prachtig in het licht gezet en de gezelligste carnavalsartiesten komen optreden!!🎊🎉

En een onmeundig grote kers op de taart: zondag Ên maandag GRATIS ENTREE!đŸ”Ĩ

𝗭𝗔𝗧𝗘đ—Ĩ𝗗𝗔𝗚 𝟭đŸŦ đ—ŗđ—˛đ—¯đ—ŋ𝘂𝗮đ—ŋđ—ļ (𝟭𝟲+)
🆃🅸🅲đŸ…ē🅴🆃🆂 â‚Ŧ12,90 – Klik hier om kaarten te bestellen!

𝗭đ—ĸ𝗡𝗗𝗔𝗚 𝟭𝟭 đ—ŗđ—˛đ—¯đ—ŋ𝘂𝗮đ—ŋđ—ļ (𝟭𝟴+) 𝗚đ—Ĩ𝗔𝗧𝗜đ—Ļ 𝗘𝗡𝗧đ—Ĩ𝗘𝗘

𝗠𝗔𝗔𝗡𝗗𝗔𝗚 𝟭𝟮 đ—ŗđ—˛đ—¯đ—ŋ𝘂𝗮đ—ŋđ—ļ (𝟭𝟴+) đ—Ĩđ—ŧ𝘀𝗲đ—ģđ—ēđ—ŧđ—ģ𝘁𝗮𝗴 đŸŒš = 𝗚đ—Ĩ𝗔𝗧𝗜đ—Ļ 𝗘𝗡𝗧đ—Ĩ𝗘𝗘

ALAAF! đŸŽ‰đŸē

District East Events